Práva online zákazníkov

Zákon o spotrebiteľských právach nahradil tri hlavné časti spotrebiteľských právnych predpisov – zákon o predaji tovaru, nekalé podmienky v predpisoch o spotrebiteľských zmluvách a zákon o dodaní tovaru a služieb. Bol zavedený s cieľom zjednodušiť, posilniť a modernizovať zákon a poskytnúť Vám jasnejšie nákupné práva.

Podobne ako v zákone o predaji tovaru, podľa zákona o právach spotrebiteľov musia byť všetky výrobky dostatočne kvalitné, vhodné na účel a podľa popisu. Pravidlá zahŕňajú aj digitálny obsah v tejto definícii. Takže všetky výrobky – či už fyzické alebo digitálne – musia spĺňať nasledujúce štandardy. Tovar by nemal byť chybný alebo poškodený, keď ho dostanete. Napríklad, výrobky za výhodné ceny nebudú mať takú dobrú kvalitu ako luxusné tovary. Výrobok by mal byť vhodný na účely, na ktoré sa dodáva, rovnako ako akýkoľvek konkrétny účel, ktorý ste oznámili predajcovi skôr, ako ste sa dohodli na kúpe tovaru. Dodávaný tovar musí zodpovedať akémukoľvek opisu, ktorý ste dostali, alebo akékoľvek modely alebo vzorky, ktoré Vám boli dodané v čase nákupu.

Samozrejme ak zistíte, že výrobok nespĺňa tieto podmienky môžete požiadať o vrátenie platby, opravu alebo výmenu. Ak si to, čo ste si kúpili, nespĺňa žiadne z vyššie uvedených troch kritérií, máte nárok na vrátenie peňazí alebo výmenu tovaru podľa zákona o právach spotrebiteľov. Ak chcete podať žiadosť podľa zákona o právach spotrebiteľov, máte niekoľko možných spôsobov riešenia Vášho problému v závislosti od okolností a toho, ako chcete, aby maloobchodník túto situáciu napravil. Musíte obrátiť na predajcu a nie na výrobcu. To, čo môžete uplatniť, závisí od toho, koľko času uplynulo od uskutočnenia nákupu. Podľa zákona o právach spotrebiteľov máte zákonné právo odmietnuť tovary, ktoré majú neuspokojivú kvalitu, sú nevhodné a získať plnú náhradu – ak to urobíte rýchlo. Toto právo je obmedzené na 30 dní odo dňa zakúpenia produktu (http://www.deumidificatoretop.com/deumidificatore/). Po uplynutí 30 dní nebudete mať nárok na plnú náhradu, hoci niektorí predajcovia Vám môžu ponúknuť dlhšiu lehotu na vrátenie platby. Toto právo na vrátenie platby sa nevzťahuje na produkty, ktoré ste si kúpili ako súbory na prevzatie – ako napríklad hudba, hry alebo aplikácie. Môžete však požiadať o opravu alebo výmenu digitálneho produktu, ak dôjde k chybe. A ak to nie je možné alebo je to neúspešné, máte právo na zľavu z ceny. 30-dňové obdobie je kratšie pre tovar podliehajúci skaze. Ak je pokus o opravu alebo výmenu neúspešný, môžete požiadať o vrátenie platby alebo zníženie ceny, ak si chcete produkt nechať.

Ak pokus o opravu zlyhá alebo výmenný produkt sa tiež ukáže ako chybný, máte právo na vrátenie až 100% z ceny, ktorú ste zaplatili. Ak si neželáte vrátenie peňazí a stále chcete, aby Váš výrobok bol opravený alebo vymenený, máte právo požiadať maloobchodníka o ďalšie pokusy o opravu alebo výmenu. Ak zistíte chybu v rámci prvý šesť mesiacov po zakúpení výrobku sa predpokladá, že tam bola od chvíle nákupu – pokiaľ predajca nemôže dokázať inak. Počas tejto doby je na predajcovi, aby preukázal, že chyba tam nebola, keď ste si tovar kúpili. Pokiaľ pokus o opravu alebo výmenu zlyhal, máte právo tovar odmietnuť, aby ste ho úplne vrátili alebo dostali zľavu z ceny – vedere qui.