Nakupovanie podľa generácií

Nie je prekvapením, že vzorce nakupovania online sa líšia podľa generácií. Tým prekvapujúcim na tomto celom môže ale byť to, ako sa online správanie líši. Zďaleka neplatí, že by starší ľudia nenakupovali online, alebo že by ich pole vyhľadávania tovarov bolo nejakým spôsobom úzke. V tomto texte ponúkame zopár informácií o tom, ako nakupujeme vo vzťahu k veku.

Úplne na úvod si však musíme ujasniť o kom hovoríme, preto si pripomeňme definície jednotlivých generácií. Najstaršou generáciou sú tzv. Baby Boomers, teda deti narodené krátko po konci druhej svetovej vojny. Vtedy totiž v demografickej krivke zaznamenávame výrazný nárast pôrodnosti. Neexistujú presné roky pre zadefinovanie tejto generácie, no spravidla hovoríme o konci vojny (1945) až po 1960-1964.

O Generácii X hovoríme u ľudí narodených v rokoch 1965 až 1984. V jednoduchosti možno povedať, že Generácia X nasleduje po generácii Baby Boomers a nasleduje približne 20 rokov. Táto generácia je charakteristická nižšou pôrodnosťou v porovnaní s Baby Boomers a je poznačená zvýšenou migráciou obyvateľstva.

Miléniáli sú tiež niekedy nazývaní Generácia Y, sú slabšie identifikovateľní prostredníctvom generácie, obzvlášť v porovnaní s Generáciou X. Ide o generáciu, ktorá je narodená v rokoch 1981 až 1997, avšak len 40% narodených v týchto rokoch pripúšťa, že by ku generácii Miléniálov patrila.

Generácie v obchode

Zaujímavé je porovnanie Miléniálov a Generácie X pri nakupovaní – kým v prvom prípade, u tých mladších, vo veku približne 20 až 36 rokov, dávajú dve tretiny prednosť nakupovaniu online, v druhom prípade, teda u tých, ktorí majú dnes približne 33 až 50 rokov, dáva prednosť online obchodom trochu viac než polovica. U skôr narodených generácií sa toto percento ešte znižuje – 41% u Baby Boomers a 28% u najstaršej populácie (aquí).

Miléniáli a Generácia X strávia nakupovaním online približne šesť hodín týždenne. Staršie generácie v priemere strávia v online obchodoch asi štyri hodiny týždenne. Prednosť pritom dávajú miléniáli veľkým predajcom. Najviac času – 76% – strávia nakupovaním na ich stránkach. Takmer polovicu času strávia na online trhoviskách a tretinu v špecifických online obchodoch s ponukou špecializovaného tovaru. Tento vzorec správania je podobný aj u iných generácií s klesajúcou tendenciou u veľkých predajcov a narastajúcou pre online trhoviská.

Dôveru prenášame online

Takmer polovica seniorov dáva prednosť online trhoviskám. Zaujímavé na tomto jave môže byť potenciálne vysvetlenie, ktoré môže súvisieť s dôverou. V minulosti, keď sme ešte všetko nenakupovali v supermarketoch, sa chodil ona trh. Tam si budoval každý predajca svoju reputáciu a dôveru u zákazníkov. Zákazníci nedali dopustiť na mrkvu od svojho obľúbeného obchodníka. A s úplným kľudom išli kúpiť petržlen do iného stánku, lebo chceli ten najlepší.

Štatistické dáta použité pre tento text nám neponúkajú vysvetlenie a môžeme len hádať skutočné dôvody. No je možné, že práve takéto správanie sa prenáša aj do správania seniorov online. Síce stále má aj u nich prevahu nakupovanie u overených značiek, mnohí (viac než polovica) ale preferujú online trhoviská a nakupovanie od malých predajcov, jednotlivcov.

Hoci sa za fotkou a príjemným menom tiež môže skrývať na druhej strane internetovej komunikácie veľká firma s niekoľkými zamestnancami komunikujúcimi pod týmto menom, ale tak ako vždy, aj tu ide o dojem. Vďaka internetu sa môže v obchode tráviť veľký predajca ako malý podnikateľ. Alebo naopak, maličká firma s jednou garážou môže vďaka online prezentácii budiť dojem obrovskej firmy. Ide o to, čomu uveríme (http://www.limpiarconvapor.com/vaporeta/).